bedriftsrådgivning

Sammen kommer vi fremtiden i møte!
TjenesterKontakt oss

Tjenester

Hva kan vi gjøre for deg?

Viken Partner investere i selskaper med vekstpotensial og legger til rette for vekst, utvikling og lønnsomhet for disse. Vi tilfører våre co-founders høy kompetanse innenfor ulike utviklingsfaser, og et strategisk målbilde for fremtidige tjenester. 

Vi har god innsikt og forståelse for forretningsmodeller både i vare- og tjenestehandel, og ferdigheter i å analysere strategiske utfordringer i innovasjon- og entreprenørskapsprosess. I tillegg har vi en bred forståelse for kapitalanskaffelse og finansieringssykluser i virksomheters livsløp. 

Vi besitter et solid apparat av partnere, konsulenter og fagpersoner, med et felles mål om å maksimere verdiskapning. 

 

aktiv eierkapital

Viken Partners vil være en aktiv investor i mindre og mellomstore selskaper der det legges til rette for vekst, utvikling og lønnsomhet. 

finansiering

Viken Partners både formidler og yter lån og driftsfinansiering til selskapene vi involverer oss i.

Bedriftsrådgivning

Vi kan bidrar til en bærekraftig etablering, utvikling og vekst for din virksomhet, der vi sammen utvikler idéer og ambisjoner til handlinger.

FORRETNINGSSTRATEGI

Vi legger tilrette for å foreta strategiske beslutninger for å utvikle og forsvare forretningsmodeller i oppstart- og dynamiske virksomheter.

STRATEGI & PLANLEGGING

Vi er med å danne de beste forutsetningene og det beste grunnlaget for at du lykkes!

FINANSIELL INNOVASJON

Vi har med oss en ledende og uavhengig tilrettelegger og rådgiver  i crowdfunding og innovative løsninger for finansiering og investering.

UTVIKLING & OPPFØLGNING

Vi bistår deg igjennom hele bedriftens livssyklus, og sørger for tilstrekkelig oppfølgning.

Hvem er vi?

Partnere

Martin Kolbrek

Martin Kolbrek

Partner

Nicolay Ingebretsen

Nicolay Ingebretsen

Partner

kultur

Vær en del av noe større enn deg selv.

Viken Partners bidrar til utvikling av nye og bærekraftige forretningsmodeller som forbedrer eller forenkler dagens løsninger i markedet. Sammen med våre selskaper bidrar vi til at fler idéer og drømmer realiseres.

Vi tilfører våre co-founders høy kompetanse innenfor ulike utviklingsfaser, et strategisk målbilde for fremtidige tjenester, og en identitet og kultur som legger tilrette for å være en del av noe større enn oss selv. 

nettverk

sAMarbeidspartnere

Kontakt oss

Vestfold Innovation Park
Raveien 205,
3184 Borre

post@vikenpartners.no